Paweł NadolskiPracownia Techniki Dentystycznej Paweł Nadolski realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii cyfrowego projektowania oraz wycinania uzupełnień protetycznych w poznańskiej Pracowni Techniki Dentystycznej

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

W dniu 22września 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzającą WRPO 2014+ a Pawłem Nadolskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Nadolski Pracownia Techniki Dentystycznej.

Całkowita wartość projektu: 374 850,02 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 168 682,50 PLN.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy na krajowym rynku usług protetycznych, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cyfrowego projektowania oraz wycinania uzupełnień protetycznych w oparciu o wyciski cyfrowe.

W ramach projektu zakupiono: frezarkę materiałów protetycznych, skaner laboratoryjny, piec do synteryzacji obiektów.
W efekcie realizacji projektu zostanie wdrożona innowacyjna technologia cyfrowego projektowania oraz wycinania uzupełnień protetycznych, która pozwoli na pracę z wykorzystaniem wycisków cyfrowych w oparciu
o skan wewnątrzustny, frezowanie podbudowy zarówno
z tlenkucyrkonu jak i metalu, frezowanie uzupełnień z ceramiki szklanej, uzupełnień czasowych
i elementów implantologicznych.

Realizacja inwestycji wpłynie na dalszy rozwój Pracowni i przyczyni się do zaoferowania innowacyjnych uzupełnień protetycznych o wysokim standardzie jakości.

W wyniku realizacji projektu planowane są do osiągnięcia m.in. następujące rezultaty:
- wprowadzenie innowacji, w tym innowacji produktowej oraz innowacji procesowej;
- wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.Paweł Nadolski
« Pracownia Techniki Dentystycznej Pawel Nadolski kontakt